Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3
Strona gwna O firmie

 

O firmie

 

Przedsibiorstwo MIRBET powstao w 1997 r. jako niewielka firma rodzinna specjalizujca si w produkcji ogrodze betonowych.  Od pocztku dziaalnoci priorytetem w polityce firmy byajako oferowanych wyrobów i usug oraz  zadowolenie klienta. Wysoka jako naszych wyrobów, potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez wyspecjalizowane instytucje sprawia, e obecnie nasze wyroby dostarczamy do odbiorców w caej Polsce jak równie za granic.  Cigle pracujemy nad obnieniem kosztów produkcji przy zachowaniu wysokiej jakoci wyrobów dlatego w procesie technologicznym stosujemy rozwizania obniajce koszty robocizny. Produkujemy ogrodzenia w najnowszych wzorach jak równie te sprawdzone, sprzed lat.

 

Firma na rynku lokalnym jest obecnie liderempod wzgldem moliwoci produkcyjnych ogrodze betonowych co w znacznym stopniu wpywa na cen, szybko realizacji zamówienia i jako oferowanych wyrobów.

 

W pierwszych latach obecnego stulecia, obserwujc zmieniajce si potrzeby naszego klienta postanowilimy rozszerzy ofert o produkcj podmurówki systemowej, stosowanej w ogrodzeniach z siatki, systemach panelowych i ogrodzeniach drewnianych.

Mamy nadziej, e nasze wieloletnie dowiadczenie, konsekwentna polityka jakociowa i szeroka oferta  zachc Pastwa do odwiedzenia naszego przedsibiorstwa i skorzystania z naszych usug.

 

Zapraszamy