Ochrana súkromia

Mirbet > Ochrana súkromia

POLITIKA COOKIE P.P.H.U. MIRBET

 1. Webové sídlo zbiera automatickým spôsobom iba informácie uvedené v súboroch cookie.
 2. Súbory (cookies) sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú v koncovom zariadení užívateľa webového sídla. Sú určené na používanie stránok webového sídla. Predovšetkým obsahujú názov webovej stránky svojho pôvodu, svoje unikátne číslo, čas uchovávania v koncovom zariadení.
 3. Operátor webového sídla (tu názov a prípadne adresa) je subjektom umiestňujúcim v koncovom zariadení svojho užívateľa súbory cookie a má k nim prístup.
 4. Operátor webového sídla využíva súbory (cookies) na tieto účely:
  1. Prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym užívateľským preferenciám, predovšetkým tieto súbory rozoznajú zariadenie užívateľa a v súlade s jeho preferenciami zobrazujú stránku;
  2. Príprava štatistík podporujúcich identifikáciu preferencie a správanie užívateľov, analýza týchto štatistík je anonymná a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad webového sídla prevládajúcim trendom, štatistiky sa používajú aj na hodnotenie popularity stránky;
 5. Webové sídlo používa dva základné druhy súborov (cookies) – dočasné a trvalé. Dočasné súbory sa uchovávajú do momentu opustenia webového sídla (prechodom na inú webovú lokalitu, vylogovanie alebo vypnutie prehliadača). Trvalé súbory sa uchovávajú v koncovom zariadení užívateľa, kým ich samotný užívateľ neodstráni alebo kým neuplynie čas vyplývajúci z ich nastavení.
 6. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia svojho prehliadača, aby zablokoval obsluhu súborov (cookies) alebo zakaždým získavať informácie o ich umiestňovaní vo svojom zariadení. Iné dostupné možnosti sa dajú preveriť v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Treba si pamätať, že väčšina prehliadačov je prednastavená na súhlas s ukladaním súborov (cookies) v koncovom zariadení.
 7. Operátor webového sídla týmto informuje, že zmeny nastavení v internetovom prehliadači užívateľa môžu obmedziť prístup k niektorým funkciám.
 8. Súbory (cookies), ktoré využíva webové sídlo (umiestňované v koncovom zariadení užívateľa) môžu byť sprístupnené jeho partnerom a s ním spolupracujúcim poskytovateľom reklamy.
 9. Informácie týkajúce sa nastavení internetových prehliadačov sú dostupné v ich menu (pomoc) alebo na stránke ich producenta.
 10. Podrobnejšie informácie o súboroch (cookies) sú dostupné na stránke
  ciasteczka.org.pl

OCHRANA SÚKROMIA P.P.H.U. „MIRBET”

Webové sídlo nezhromažďuje automatickým spôsobm žiadne informácie, okrem informácií uvedených v súboroch cookies. V rámci webového sídla sa používajú dva základné druhy súborov cookies: „dočasné” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Dočasné súbory sa uchovávajú v koncovom zariadení užívateľa do momentu opustenia webového sídla, prechodom na inú webovú lokalitu, vylogovanie alebo vypnutie softvéru (internetového prehliadača). Trvalé súbory sa uchovávajú v koncovom zariadení užívateľa, kým ich samotný užívateľ neodstráni alebo kým neuplynie čas vyplývajúci z ich nastavení alebo kým ich užívateľ sám neodstráni. Údaje získané vďaka súborom cookie sa nepripisujú konkrétnej osobe.

Použitie automaticky zhromažďovaných údajov:

 • Analýza správania užívateľov na webových sídlach alebo na zhromažďovanie demografických údajov o našich užívateľoch (pomocou nástroja Google Analytics),
 • Tvorba štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom užívatelia používajú webové sídla, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
 • Na ponechanie užívateľa na danom webovom sídle (po prihlásení), vďaka čomu už užívateľ nemusí na každej podstránke webového sídla opätovne uvádzať login a heslo;

Využívame Google Analytics, službu tvorenia štatistík webových stránok poskytovanú Google, ktorej súbory cookie sú umiestnené na Vašom zariadení. Informácia vytvorená súborom cookie, týkajúca sa Vášho využívania nášho webového sídla (vrátane Vašej IP adresy, ktorá sa tam nachádza, kde v internete sa nachádzate) bude odovzdaná a uchovávaná spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Google bude tieto informácie využívať za účelom Vášho používania webového sídla, na zostavovanie správ o činnosti realizovanej na webovom sídle pre operátorov tohto webového sídla a na poskytovanie iných služieb týkajúcich sa činnosti na webovom sídle a využívania internetu. Google môže tiež takéto informácie odosielať externým subjektom, ak si to vyžadujú právne predpisy alebo v prípade, ak ich externé spoločnosti spracúvajú v mene Google. Google nebude prepájať Vašu IP adresu s inými údajmi, ktorými disponuje Google. Za účelom získania ďalších informácií o Google Analytics sa oboznámte s informáciami o Cookies and Analytics a Ochrana a zabezpečenie údajov v službe Google Analytics týkajúcimi sa Google Analytics. Môžete si tiež zvoliť možnosť rezignácie na umiestňovanie uvedených súborov vo Vašom zariadení na adrese Google Analytics Opt-out.

Využívame technológiu DoubleClick, ktorá zobrazuje bannery na rôznych internetových stránkach, zbiera informácie o užívateľoch navštevujúcich tieto stránky, a to za účelom presnejšieho nasmerovanie zobrazovaných reklám podľa profilu užívateľa. Tieto súbory majú pomôcť pri poskytovaní služieb smerovania sa na konkrétne kategórie odberateľov v prospech vydavateľov a poskytovaľov reklamy. DoubleClick využíva súbory cookie kvôli zobrazovaniu cielenejších reklám. Niektoré typické používania, to je napríklad zobrazovanie reklám v súlade so záujmami užívateľa, oprava správ o účinnosti reklamnej kampane a vylúčenie reklám, ktoré už užívateľ videl. Súbory cookie DoubleClick neobsahujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby. Niekedy obsahuje takýto súbor dodatočný identifikátor podobný identifikátoru súboru cookie. Zobrazuje reklamnú kampaň, ktorej adresátom bol užívateľ. DoubleClick však neukladá v súbore cookie žiadne informácie umožňujúce identifikáciu.

Užívatelia môžu prestať používať súbory cookie iných firiem na zobrazovanie reklám vychádzajúcich zo záujmov. Pre tento účel je potrebné navštíviť stránku aboutads.info

Používateľ webového sídla môže sám vypnúť súbory cookies zmenou nastavení v svojom prehliadači:

 • Blokovanie súborov cookies v prehliadači Mozilla Firefox: V menu „Nástroje” vyberte „Možnosti“ a v nich záložku „Súkromie”. Prehliadač poskytuje možnosť vypnúť sledovanie užívateľa všeobecne alebo možnosť odstrániť jednotlivé cookies jednotlivých webových sídel
 • Blokovanie súborov cookies v prehliadači Internet Explorer: V menu „Nástroje” zvoľte „Možnosti siete Internet” a v nich záložku „Ochrana osobných údajov ”. špeciálnym posúvačom môžete nastavovať všeobecnú úroveň súkromia alebo tlačidlom „Lokality“ spravovať nastavenia jednotlivých webových stránok.
 • Blokovanie súborov cookies v prehliadači Opera: Tlačidlom „Opera” v ľavom hornom rohu treba otvoriť menu a vybrať v ňom „Nastavenia“ a ďalej „Vymazať dáta prehliadania…”. Okrem možnosti vymazania už nastavených súborov cookies je tam aj tlačidlo „Správa cookies…” ktoré vedie k pokročilejším možnostiam pre jednotlivé webové stránky.
 • Blokovanie súborov cookies v prehliadači Chrome: V menu skrytom za tromi zvislými bodkami v pravom hornom rohu prehliadača je potrebné vybrať „Ďalšie nástroje” a následne „Vymazať dáta prehliadania…”. Okrem možnosti čistenia súbovor cookies sa tam nachádza aj odkaz „Viac informácií“, ktorý vedie k podrobnému popisu funkcií ochrany súkromia prehliadača.
 • Blokovanie súborov cookies v prehliadači Safari: V menu „Safari” treba zvoliť „Preferencie” a v nich záložku „Súkromie”. Nachádzajú sa tam mnohé možnosti k súborom cookies.
 • Blokovanie súborov cookies v mobilných telefónoch, tabletoch a iných mobilných zariadeniach: každý model telefónu môže túto funkciu obsluhovať rozličným spôsobom. Preto Vám odporúčame, aby ste sa oboznámili s možnosťami ochrany súkromia v dokumentácii na webovej stránke producenta daného mobilného zariadenia.

Týmto Vám oznamujeme, že absencia súhlasu s niektorými súbormi cookies môže neumožniť správne fungovanie webového sídla v plnom rozsahu.